Goede doelen 2020

Onder voorbehoud

Meerjarendoelen 2020

Een meerjarendoel is een doel dat meerdere jaren door Kringloopwinkel De Groene Ezel wordt ondersteund, tot het beoogde einddoel van het doel bereikt is.

stichting

Kicoba

Doel stichting: het (in)direct ondersteunen van kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen, op het gebied van gezondheidszorg en scholing, zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, politieke overtuiging of geslacht. En verder het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Project: Thuis een toekomst, Studiebeurs voor arme gezinnen. In totaal helpen wij 50 meisjes.

www.kicoba.nl
Contactpersoon: Gerard Vente.

Guatemala

Stichting Timmerproject

Doel stichting: De leerlingen (11 – 19 jaar), leren in het Timmerproject Guatemala de grondbeginselen van het timmervak. Het biedt de kinderen en jongeren creatieve vorming en de kans zich voor te bereiden op het vakonderwijs. Het laat hen ontdekken dat ze zelf iets kunnen bedenken en maken. Ze leren met gereedschappen omgaan, technische tekeningen maken en overbrengen op het materiaal, zorgvuldig en veilig werken.
Project: Timmerproject (zie doel stichting).
Contactpersoon: Maria Gardenier

stichting

Stop Poverty

Doel stichting: Het ondersteunen van kansarme kinderen, gezinnen en lokale organisaties op het gebied van educatie, gezondheid en armoedebestrijding. Uitgangspunt hierbij is het werken aan lokaal eigenaarschap (zelfredzaamheid).
Project: Integrale aanpak waardoor binnen een aantal jaren de gemeenschap in Bopadhengo volledig zelfredzaam en zelfstandig is.
Contactpersoon: Arie Kruizinga

stichting

Tools to Work

Doel stichting: Stichting Tools To Work is een non-profit instelling die mensen helpt een zelfstandig bestaan op te bouwen. Mensen in Nederland en mensen in Afrika; Het bieden van werkervaring aan mensen in Nederland die om één of andere reden niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen. En het bieden van gereedschap aan vakonderwijs en startende ondernemers in Afrika zodat zij een eigen inkomen kunnen verwerven.
Project: Aanschaf gereedschappen (bij voorkeur 2de hands) om jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt.
Contactpersoon: Annelies de Ruiter.

stichting

Friends Indeed

Doel stichting: het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in alle delen van de wereld, opdat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen, die een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en zo op volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij en aan de verdere ontwikkeling van hun land en de wereld. En verder het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Project: Kinderen met een beperking onderwijzen en begeleiden naar een zelfstandig leven.
Contactpersoon: Anne Legeland.

stichting

Geef een Koe

Doel stichting: Veel gezinnen met een gehandicapt kind leven in Kirgizië (Kyrgyzstan); in armoede. Ondervoeding, gebrek aan medicijnen, sociale isolatie en alcoholmisbruik dragen bij aan een uitzichtloze situatie. Door de gift van een koe helpt Stichting Geefeenkoe deze gezinnen hieraan te ontsnappen. Een koe geeft een gezin met een gehandicapt kind een stabiel inkomen. Het zorgt o.a. voor: voldoende te eten en een verbetering van de woonomstandigheden.
Project: koeienproject (donatie 1 koe per gezin)
Contactpersoon: Marien Spek.

Een donatie aanvragen?

Wil jij, met jouw organisatie, ook een schenking van De Groene Ezel ontvangen? Vul dan ons aanvraagformulier in!