Homepage
Nieuws en acties
Over ons
Boekwinkelje.nl
Marktplaats
De groene kwast
Inbrengen
Ophalen
Bezorgen
Werken Bij
Goede Doelen
ANBI
- Presentatie Doelen
- Doelen 2021
- Doelen 2020
- Doelen 2019
- Doelen 2018

Lijst Meerjarenprojecten 2019
Een meerjarenproject is een project dat meerdere jaren door Kringloopwinkel De Groene Ezel wordt ondersteund, tot het beoogde einddoel van het project bereikt is.

Stichting Kicoba (Sri Lanka).
Doel stichting: het (in)direct ondersteunen van kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen, op het gebied van gezondheidszorg en scholing, zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, politieke overtuiging of geslacht. En verder het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Project: Thuis een toekomst, Studiebeurs voor arme gezinnen. In totaal helpen wij 50 meisjes.
Contact persoon: Maria van der Reep.

Stichting Samay, (Bolivia).
Doel stichting: Stichting Samay richt zich op projecten die zich bevinden op het snijvlak van armoedebestrijding en milieutoepassingen. het bevorderen van duurzame ontwikkelingssamenwerking op nationaal en internationaal niveau en het stimuleren van een beter milieu en een groter milieubewustzijn op nationaal en internationaal niveau zijn hierbij de belangrijkste doelen.
Project: Agroforestry, met onder meer aanplant van fruitbomen.
Contact persoon: Menno Staarink.

Stichting Geef een Koe (Kirgizië)
Doel stichting: Veel gezinnen met een gehandicapt kind leven in Kirgizië (Kyrgyzstan); in armoede. Ondervoeding, gebrek aan medicijnen, sociale isolatie en alcoholmisbruik dragen bij aan een uitzichtloze situatie. Door de gift van een koe helpt Stichting Geefeenkoe deze gezinnen hieraan te ontsnappen. Een koe geeft een gezin met een gehandicapt kind een stabiel inkomen. Het zorgt o.a. voor: voldoende te eten en een verbetering van de woonomstandigheden.
Project: koeienproject (donatie 1 koe per gezin)
Contact persoon: Hans Trapman.

Stichting Stop Poverty (Oeganda)
Doel stichting: Het ondersteunen van kansarme kinderen, gezinnen en lokale organisaties op het gebied van educatie, gezondheid en armoedebestrijding. Uitgangspunt hierbij is het werken aan lokaal eigenaarschap (zelfredzaamheid).
Project: Integrale aanpak waardoor binnen een aantal jaren de gemeenschap volledig zelfredzaam en zelfstandig is.
Contact persoon: Arie Kruizinga

Stichting Tools to Work (Afrika)
Doel stichting: Stichting Tools To Work is een non-profit instelling die mensen helpt een zelfstandig bestaan op te bouwen. Mensen in Nederland en mensen in Afrika; Het bieden van werkervaring aan mensen in Nederland die om één of andere reden niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen. En het bieden van gereedschap aan vakonderwijs en startende ondernemers in Afrika zodat zij een eigen inkomen kunnen verwerven.
Project: Aanschaf gereedschappen (bij voorkeur 2de hands) om jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt.
Contact persoon: Luitzen Wobma.

Stichting Friends Indeed (India)
Doel stichting: het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in alle delen van de wereld, opdat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen, die een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en zo op volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij en aan de verdere ontwikkeling van hun land en de wereld. En verder het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Project: Kinderen met een beperking onderwijzen en begeleiden naar een zelfstandig leven.
Contact persoon: Anne Legeland.