Homepage
Nieuws en acties
Over ons
Boekwinkelje.nl
Marktplaats
De groene kwast
Inbrengen
Ophalen
Bezorgen
Werken Bij
Goede Doelen
ANBI
- Presentatie Doelen
- Doelen 2021
- Doelen 2020
- Doelen 2019
- Doelen 2018

Lijst Meerjarenprojecten 2018
Een meerjarenproject is een project dat meerdere jaren door Kringloopwinkel De Groene Ezel wordt ondersteund, tot het beoogde einddoel van het project bereikt is.

Stichting Babungo (Kameroen)
Doel stichting: Armoede, onderontwikkeling en ziektes zijn complicaties in het leven van de bevolking van de Babungo vallei en Njinikom. Stichting Babungo voert hier kleinschalige projecten uit, waarin concreet hulp geboden wordt op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling. Een belangrijk uitgangspunt is wederkerigheid: de leden van de community/gemeenschap zijn actief betrokken bij de projecten en leveren hier zelf ook een bijdrage aan.
Project: Onderwijs voor kinderen uit de allerarmste gezinnen.
Contact persoon: Wietske Stokvis

Stichting Friends Indeed (India)
Doel stichting: het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in alle delen van de wereld, opdat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen, die een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en zo op volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij en aan de verdere ontwikkeling van hun land en de wereld. En verder het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Project: Kinderen met een beperking onderwijzen en begeleiden naar een zelfredzaam leven.
Contact persoon: Anne Legeland

Sichting Geef een Koe (Kirgizië)
Doel stichting: Veel gezinnen met een gehandicapt kind leven in Kirgizië (Kyrgyzstan); in armoede. Ondervoeding, gebrek aan medicijnen, sociale isolatie en alcoholmisbruik dragen bij aan een uitzichtloze situatie. Door de gift van een koe helpt Stichting Geefeenkoe deze gezinnen hieraan te ontsnappen. Een koe geeft een gezin met een gehandicapt kind een stabiel inkomen. Het zorgt o.a. voor: voldoende te eten en een verbetering van de woonomstandigheden.
Project: koeienproject (donatie 1 koe per gezin)
Contact persoon: Hans Trapman.

Stichting Stop Poverty (Oeganda)
Doel stichting: Het ondersteunen van kansarme kinderen, gezinnen en lokale organisaties op het gebied van educatie, gezondheid en armoedebestrijding. Uitgangspunt hierbij is het werken aan lokaal eigenaarschap (zelfredzaamheid).
Project: Integrale aanpak waardoor gemeenschap binnen aantal jaren volledig zelfstandig en zelfredzaam is.
Contact persoon: Arie Kruizinga

Stichting Op Gelijke Voet (Congo-Brazzaville)
Doel stichting: Stichting Op Gelijke Voet is een particulier initiatief in Congo-Brazzaville voor hulp aan kinderen met ernstige beperkingen van orthopedische aard of ten gevolge van hersenbeschadiging. De hulp bestaat onder meer uit (para)medische behandeling: orthopedische chirurgie, gipsbehandeling, revalidatie, fysiotherapie en het aanmeten van beugels, prothesen en aangepaste schoenen. Ook worden lokaal gefabriceerde driewielers en andere hulpmiddelen verstrekt. Voor kinderen met hersenbeschadiging wordt een specifieke behandelmethode toegepast gericht op activeren en het laten aannemen van betere houdingen.
Project: Orthopedische aanpassingen waardoor zelfstandigheid gestimuleerd wordt.
Contact persoon: Getty Dalema.

Stichting Tools to Work (Afrika)
Doel stichting: Stichting Tools To Work is een non-profit instelling die mensen helpt een zelfstandig bestaan op te bouwen. Mensen in Nederland en mensen in Afrika; Het bieden van werkervaring aan mensen in Nederland die om één of andere reden niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen. En het bieden van gereedschap aan vakonderwijs en startende ondernemers in Afrika zodat zij een eigen inkomen kunnen verwerven.
Project: Aanschaf gereedschappen (bij voorkeur 2de hands) om jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt.
Contact persoon: Luitzen Wobma.