Homepage
Nieuws en acties
Over ons
Boekwinkelje.nl
Marktplaats
De groene kwast
Inbrengen
Ophalen
Bezorgen
Werken Bij
Goede Doelen
ANBI
- Presentatie Doelen
- Doelen 2020
- Doelen 2019
- Doelen 2018
- Doelen 2017
- Doelen 2016
- Doelen 2015

Doelen 2015

Zoals u wellicht weet gaat de netto opbrengst van Kringloopwinkel Heemskerk De Groene Ezel naar goede doelen over de hele wereld. Dankzij uw inbreng en aankoop van spullen kunnen we de volgende doelen ondersteunen:


Nummer 1 Zienderogen

Stichting Zienderogen zet zich mondiaal in voor de allerarmste blinden en slechtzienden in de wereld. Teams van opticiens en oogartsen gaan op vrijwillige basis naar alle uithoeken van de wereld om mensen te voorzien van een bril of medische hulp. Ook leiden ze ter plaatse opticiens op. In 2014 hebben zij dankzij de Groene Ezel 8 missies kunnen volbrengen. Zie www.stichtingzienderogen.nl voor meer informatie.


Nummer 2 Stille Sterke Kracht

Deze stichting beheert een revalidatiekliniek voor gehandicapten in Kaliburu (Java) in Indonesië. Na veel tegenslagen gaat de stichting onvermoeibaar door met de opvang en begeleiding van gehandicapten in de regio. Daar is afgelopen jaar ook een tandartspraktijk bijgekomen om de gebitten van de kinderen maar ook die van omwonenden te verzorgen. Er is ook een nieuwe website. http://www.ssk-yayasangarahan.org


Nummer 3 De Gevulde Waterkruik

Bij dit project worden lokale vaklieden opgeleid om met lokale materialen een uitgekiende watertank voor gezinnen te bouwen. Door middel van 'rain harvesting' (opvang van regenwater) wordt de tank tijdens het regenseizoen gevuld met water dat lang vers en koel blijft in de watertank. Hierdoor hebben de dorpelingen een (duurzame) schoonwatervoorziening dichtbij huis. Dit bevordert de volksgezondheid en draagt bij aan bijvoorbeeld minder schooluitval van de kinderen. De vrouwen hoeven niet urenlang met kruiken op hun hoofd te lopen naar een ver gelegen waterput en kunnen meer tijd aan de huishouding en het land besteden. De vaklieden leiden ook weer andere dorpelingen op, waardoor de kennis van dit vakwerk zich als een olievlek over het land verspreidt en zodoende behouden blijft. Bekijk ook de website www.degevuldewaterkruik.nl voor meer informatie.


Nummer 4 Gehandicaptenzorg Malang Indonesië

De Stichting zet zich in voor de gehandicapten in het tehuis YPAC in Malang, Oost-Java, Indonesië. Dit tehuis biedt onderdak en zorg aan geestelijk- en lichamelijk gehandicapten. Een groot deel van de hulpverlening aan het tehuis is in de vorm van projecten zoals verbouwingen of de aanschaf van orthopedisch schoeisel voor een aantal kinderen. Onlangs heeft de stichting voor betere bedden gezorgd en krijgt het personeel doelgerichte trainingen. Terugkerende kosten zijn de hulpmiddelen voor de kinderen zoals o.a. aangepast schoeisel en rolstoelen. Kijk ook op www.gehandicaptenzorgmalang.nl voor meer informatie.


Nummer 5 Eritrea Hagez

Stichting Eritrea Hagez (Eritrea Hulp in het Nederlands) zamelt geld in om in Eritrea de Walikukliniek, een kliniek voor de allerarmsten, te ondersteunen. De kliniek is gevestigd in Keren, de tweede stad van Eritrea. Het ingezamelde geld wordt besteed aan praktische zaken zoals melkpoeder, medicijnen en speeltoestellen. Jaarlijks bezoeken de oprichters van de stichting het land Eritrea en konden met eigen ogen zien hoe de leefomstandigheden van de mensen nog meer is verslechterd. Vorig jaar hebben zij een aantal zonnepanelen kunnen aanschaffen voor de kliniek zodat deze 24 uur per dag van stroom zijn voorzien. Zie www.eritreahagez.nl voor meer informatie.


Nummer 6 Fakkel 2000

Deze stichting is opgericht door Truus Jonker, een Nederlandse blinde vrouw, die zich inzet voor de zorg van jonge- en gehandicapte blinden in Kameroen. Ze ondersteunt een opleidingscentrum, waar blinden basisvaardigheden leren zoals braille-lezen en -schrijven, blind machineschrijven, stoklopen, handvaardigheid en andere zaken ter bevordering van de zelfredzaamheid. De stichting zamelt geld in voor praktische hulpmiddelen, zoals brailleschrijfmachines, portable radio's en blindenstokken. Zie www.fakkel2000.nl voor meer informatie.


Nummer 7 MOV Castricum (Castricum voor Ethiopië). MOV staat voor: MOV: Missie - Ontwikkeling - Vrede en richt zich voornamelijk op hulp voor allerarmste kinderen die wonen in het district in Addis Abeba. Wie kent hem niet: pastoor Kaleab binnen de parochie " De Goede Herder " in Castricum. Zijn enthousiasme heeft er toe geleid dat er inmiddels veel voorzieningen voor kinderen zijn gerealiseerd en er meer kinderen naar school kunnen. Leren lezen en schrijven is het begin van het eind van armoede. Kijk voor meer info op www.castricumvoorethiopie.nl


Nummer 8 Tools to Work (voorheen Derde Wereld Werkplaats) reviseert met ca 80 mensen, naaimachines, breimachines en oud gereedschap dat in Nederland verzamelt wordt en voornamelijk naar Afrikaanse landen gezonden wordt, hier krijgt de inlandse bevolking in projecten een opleiding en na afsluiting van deze opleiding krijgen ze zoveel mogelijk het benodigde gereviseerde gereedschap mee zodat ze direct met hun vak aan de slag kunnen en hun brood verdienen.


Nummer 9 Kicoba (kinderen Corrie Baas) Heemskerk: Stelt zich ten doel het voor alle kinderen van de wereld een stuk aangenamer te maken. Door opvanghuizen in de sloppen van Zuid Afrika op te richten voor weeskinderen. Door schoon drinkwater aan te bieden in gebieden waar water nauwelijks aanwezig is. Door jonge moeders op te vangen. Moeders tegen wil en dank want meestal is daar een vreselijke geschiedenis van geweld en verkrachting aan vooraf gegaan. Kijk voor meer info op: www.kicoba.nl


Nummer 10 Stichting Inti Haarlem: deze stichting doet wat Zienderogen voor de ogen doet: zij bekommeren zich om de gebitten van kinderen en jong volwassenen. Met een aantal lokale tandartsen trekken zij de bergen in van o.m. Peru om kinderen te leren tanden poetsen en voeren gebitscontroles uit. Dit doen zij in samenwerking met tandartsen uit het land zelf. De tandenborstels en tandpasta worden gesponsord door een bekend merk maar het vervoer in de bergen van mens- en materiaal moet zelf worden bekostigd evenals het (karige) loon van de lokale tandartsen. Een schitterend doel dat al drie jaar achterheen nevendoel is geweest. Van harte aanbevolen!


Nummer 11 Stichting Ghana Haarlem: heeft ook al drie keer een bijdrage gehad voor o.m. het bouwen van een toiletgebouw, een school en een watervoorziening in Ghana. Deze stichting wordt geleid door de heer Nimoh Jackson, een bevlogen man die zijn geboorteland een warm hart toedraagt en de mensen graag een betere toekomst wil geven. Thans wordt een school gebouwd en uitgebreid met middelbaar beroepsonderwijs: het Theresa Care Project. Goede scholing is essentieel voor de bestrijding van armoede. Daarom draagt de Groene Ezel graag een steentje bij. Zie ook: www.ghanahaarlem.nl